събота, 3 ноември 2012 г.

Какво трябва да съдържа едно пълномощно за покупко-продажба на недвижим имот?


  Често подписваме документи (пълномощни, договори, споразумения), които уж били „стандартни”. Но истината е, че стандарт за Вашата воля и желания не съществува - добре е да го знаете!
Какво трябва да съдържа едно  пълномощно за покупко-продажба на недвижим имот?
Освен личните данни на упълномощителя и упълномощения, то трябва да съдържа точен адрес  и  квадратура на продавания имот, в т.ч.  на прилежащите  помещения (таван,изба) , земя  и (или ) право на строеж, както  и на общите  части от сградата. Най-добре е за описанието им да се използва информацията от документа за собственост на имота. Описват се подробно правата, с които се овластява пълномощника, както и инстанциите и учрежденията, пред които да представлява упълномощителя.
Важна подробност е също така  дали пълномощника ще има право да преупълномощава трети лица за изпълнението на волята на упълномощителя.  От голямо значение е и за какъв срок  се издава то. Пълномощното за продажба на недвижим имот трябва да бъде придружено с 2 бр. декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК и 1 бр. декларация по чл.25, ал.8 от ЗННД, заверени нотариално.

Това което трябва да знаете е, че те са с различен срок от този на пълномощното и са  актуални от датата на издаване, до края на календарната година, т.е. ако срока на пълномощното  е например 18 месеца, то след  изтичането на календарната година трябва да се снабдим с нови декларации, за да можем да пристъпим към покупко-продажба.
Ако лицето пребивава в чужбина  заверката  може да стане и в Българско консулство или посолство. Пълномощно  и декларации могат да бъдат издадени от чуждестранен нотариус, като в  този случай трябва да бъдат преведени и легализирани от Министерство на външните работи. В случай, че страната, в която са издадени е подписала Хагската конвенция , документите могат да са придружени със специално удостоверение-“ апостил“ ("APOSTILLE"). То се издава за достоверност на документа, който удостоверява и се нуждае само от превод от преводаческа агенция (заклет преводач).
Съветът ни е, когато упълномощавате, то направете го целево (конкретно за дадени действия), обвързано с определен срок (или до края на изпълнението на  целта, за която го издавате). Добре е също така  пълномощника да е лишен от правото  да преупълномощава, освен ако изрично не ви се налага. Важно е, когато продавате, да бъде вписана и конкректна банкова сметка, в която да бъде преведена продажната сума (за да не попадне в чужда) :). Когато купувате пък е добре да имате посочен лимит на средствата за покупка, както и с какви параметри да е желаният имот (за да не станете горд собственик на два пъти по-малък имот, на три пъти по-висока цена).
Като за начало това ви е достатъчно . И УМНАТА – четете внимателно и не забравяйте, че с пълномощното вие давате ПРАВА !!! Нали знаете - не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава!                                                                                                                                            
В  следващата публикация ще ви запознаем по-подробно с преводите, легализацията и Удостоверението  “ апостил“,  а в  по-следващата  с това, какво трябва да предприемете, ако купувате имот, който се продава чрез пълномощник, за да не станете жертва на измама.

Няма коментари:

Публикуване на коментар