събота, 3 ноември 2012 г.

Уни-комерс - Професионални Брокери


1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с предоставеният й недвижим имот за осигуряване на клиенти – потенциални купувачи.
2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения, като това й задължение се заплаща допълнително по приложен ценоразпис.
3. “Уни-комерс” ООД рекламира обектите за продажба в най-престижните средства за масово осведомяване.
4. При проявен интерес към обекта, предлаган от “Уни-комерс” ООД, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД или договор за строеж.
5. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 2,5% /две цяло и пет десети процента без ДДС/, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
6. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД или договор за строеж.
7. При осъществяване на оглед с кандидат-купувачи, предоставени от агенцията, ПРОДАВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния КУПУВАЧ от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този КУПУВАЧ, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава ПРОДАВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.
1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с покупката на търсеният недвижим имот и осигуряване на оферти за продажба по съответен зададен критерий.
2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения, като това й задължение се заплаща допълнително по приложен ценоразпис.
3. При проявен интерес към обекта, предлаган от “Уни-комерс” ООД, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД или договор за строеж.
4. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 2,5% /две цяло и пет десети процента без ДДС/, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
5. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД или договор за строеж.
6. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, КУПУВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава КУПУВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.
1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга при отдаване под наем на недвижим имот и осигуряване на потенциални наематели.
2. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента без ДДС/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.
4. При осъществяване на оглед с кандидат-наематели, предоставени от агенцията, НАЕМОДАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния НАЕМАТЕЛ от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този НАЕМАТЕЛ, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМОДАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.
- При наемане
1. “Уни-комерс” ООД осигурява на своите клиенти посредническа услуга при наемане на недвижим имот и осигуряване на оферти по зададен критерий.
2. За осъществяване на дейността си “Уни-комерс” ООД получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента без ДДС/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от “Уни-комерс” ООД, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.
4. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, НАЕМАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от “Уни комерс-2” ООД и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез “Уни комерс-2” ООД. Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция “Уни комерс-2” ООД.
- При други услуги 

Цените и начина на работа за другите дейности на фирмата, които са описани в “Услуги” са плод на допълнителна договорка в зависимост от конкретния проект и работа която се извършва.

Няма коментари:

Публикуване на коментар