събота, 3 ноември 2012 г.

Как да определим цената на даден имот?


  Продажбата на недвижим имот е една сериозна и отговорна стъпка, която много хора предприемат на даден етап от живота си. Самата продажба се съпътства от много различни процедури, които трябва да бъдат изпълнени по правилния начин, за да може продажбата да приключи успешно. Безспорно един от най-важните въпроси, които определят дали ще бъде сключена успешна сделка и в какъв срок ще бъде приключена тя е цената на имота.
Голяма част от хората, които са решили да продават имот, не са сигурни как точно да определят реалната му цена. В много случаи, те определят някаква стойност, която ги устройва и им изглежда реалистична, но ако тя е прекалено висока, това на практика прави имота им непродаваем. Често самите собствениците желаят от брокера, с който работят, да обяви същата цена, въпреки неговите съвети за намаляване. Брокерът обикновено осъзнава, че има опасност да загуби доверието на клиентите си и те да потърсят негов колега, затова не са много редки случаите, когато той се съгласява с високата цена. Някои хора предпочитат да пишат в обявата си, че цената на имота е „по договаряне“, надявайки се при огледа да успеят за договорят желаната сума. Голямо значение при определянето на продажната цена има и периода, за който собственика иска да продаде имота си.
Един от най-важните въпроси, които бихме искали да поставим в тази дискусия е: Кой определя цената на предлагания недвижим имот- клиентът или брокерът? Дали брокерът е само консултант, които дава препоръчителна цена и изчаква клиентът да определи окончателната или последната дума трябва да е негова?
В практиката, оценителите на недвижими имоти, използват основно три подхода за определяне на обективнатаата пазарна стойност на оценявания имот:
- Метод на сравнителните аналози (сравняване на имота със сходни такива в същия район);
- Метод на капитализираните приходи (изчисляване на приходите, които имота може да генерира);
- Метод на амортизираните разходи на подмяна (изчислява се на база на разходите необходими за придобиване и подръжка на имота).
За да бъде определената цена максимално реалистична, често се прибягва до комбинирано оценяване по 2 или 3 от изброените методи.
На професионалистите в Ceb.bg, бихме задали следните въпроси:
1. Каква методология използвате, за да определите подходяща цена за даден имот на Ваш клиент?
2. Бихте ли работили с клиент, които желае имотът му да се продава единствено и само на цената, определено от него?
3. Как бихте постъпили ако прецените, че желаната от клиента цена е нереално висока?
4. Смятате ли, че обявяването на цена по договаряне е подходяща стратегия при продажба на имот?
На собствениците на недвижими имоти, бихме задали тези въпроси:
5. Как бихте постъпили, за да определите цената на недвижимия имот, който искате да продадете?
6. Бихте ли се съгласили да продавате имота си на цена, предложена Ви от брокера, с който работите?
7. Ако продавате недвижим имот, бихте ли написал, че цената е по договаряне или мислите, че това е несериозно?
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар